Bjarne Duelund's PC-INFO


Windows XP Tips


Tips & tricks til Windows XP:
Korte tips & tricks til Windows XP.

1: Windows XP og DOS


Windows XP og DOS - af Bjarne Duelund
I Windows XP har man mulighed for at sætte kompatibilitetsmode for programmer, således at programmerne bliver afviklet i et miljø der emulerer enten Windows 95, 98/Me, NT4.0 SP5 eller Windows 2000.

Derfor skulle det for de flestes vedkommende være unødvendigt at lave dualboot imellem Win9x og WinXP. Men der findes stadig programmer/spil der kun kan eksekveres under MS-DOS og hvor man i Windows 9x tidligere har bootet til DOS med F8/CTRL menu. Denne mulighed ville jeg også gerne have med Windows XP og lavede følgende:

Jeg tog en blank harddisk og lavede en primær partition på 125MB FAT16. Denne partition system-formaterede jeg (FORMAT C: /S) med en MS-DOS bootdiskette, fra Windows 98SE.

Hvorfor kun 125 MB ?
Fordi det er rigeligt til at holde DOS og evt. utilities, såsom Ghost, PartitionMagic, NortonCommander m.m. Og fordi det med FAT16 giver en clusterstørrelse på kun 2KB.

Hvorfor FAT16 ?
Fordi FAT16 er det hurtigste filsystem inden 32-bit drivere er indlæst. På Windows 9x kan det også være en fordel at have en lille FAT16 C: hvorfra IO.SYS mm. indlæses fra, og så have Windows 9x liggende på et andet større FAT32 drev.

Når harddisken er formateret overføres \Windows\Command kataloget fra en Windows 9x til den nye harddisk og kataloget omdøbes til \DOS.
Dette kan gøres på flere måder, jeg har gjort det med FastLynx via netværk fra en kørende Win98SE (kørte blot FX i en DOS-box).
Husk også at overføre filerne Himem.sys, Emm386.exe og Smartdrv.exe, som ligger i \Windows, til \DOS kataloget på den nye harddisk.
Det kan også være en fordel med en DOS CD-ROM driver og en DOS muse-driver (f.eks. Mouse.com) samt evt. lydkortdriver/emulator.

Lav en Config.sys og en Autoexec.bat som loader de nødvendige filer fra C:\DOS.
Se evt. Bootable CD-ROM med Adaptec Easy CD Creator 4 hvorledes disse kan laves.
Genstart og afprøv at CD-ROM m.m. nu også virker.

Overfør diverse DOS utilities, f.eks. Ghost, PM, NC, osv. og afprøv at de nu også virker.

Mange ældre DOS programmer er afhængige af Expanded Memory (LIM EMS) hvorfor man skal loade EMM386.EXE. LIM EMS er en gammel standard for udnyttelse af hukommelse over 640KB, udviklet i fællesskab af Lotus, Intel og Microsoft. Nyere DOS programmer udnytter Extended Memory (hukommelse over 1MB), som DOS understøtter vha. Himem.sys driveren. Selv uden at have behov for at køre disse ældre programmer, kan det være hensigtsmæssigt at have Emm386 loadet, da det yderligere giver mulighed for at benytte UMB (Upper Memory Blocks, fri memory i området 640KB - 1MB som ikke er optaget af BIOS og hardware) således at man kan loade drivere og programmer 'high' med kommandoerne LoadHigh og DeviceHigh (samt et par andre, LastDriveHigh, FilesHigh m.m.).
Men da visse programmer, som f.eks. Ghost og PartitionMagic, ikke kører optimalt med Emm386 loadet, bør man overveje at lave en bootmenu i Config.sys så man kan boote med eller uden Emm386.

Hvordan laver man så en Bootmenu i Config.sys ?
Det gør man således:
I Config.sys opretter man bootvalgene under [MENU]. For hvert entry i [MENU], laver man en tilsvarende sektion med de kommandoer der skal aktiveres og de drivere der skal loades, f.eks. således:

  CONFIG.SYS:
  [MENU]
    MENUITEM   = DOS_UEMM, DOS uden EMM
    MENUITEM   = DOS_MEMM, DOS med EMM
    MENUDEFAULT= DOS_MEMM,10

  [DOS_MEMM]
    ;Her indlæses kommandoer og drivere der skal benyttes når vi booter med EMM386

  [DOS_UEMM]
    ;Her indlæses kommandoer og drivere der skal benyttes når vi IKKE booter med EMM386

  [COMMON]
    ;Her indlæses kommandoer og drivere der altid skal benyttes
I Autoexec.bat vælges ved at lave en simpel GOTO til en label, %CONFIG%, som indeholder navnet på sektionen i Config.sys, f.eks.
  AUTOEXEC.BAT:
  ;Her indlæses kommandoer og drivere der altid skal benyttes
  GOTO %CONFIG%

  :DOS_MEMM
    ;Her indlæses kommandoer og drivere der skal benyttes når vi booter med EMM386
    GOTO COMMON

  :DOS_UEMM
    ;Her indlæses kommandoer og drivere der skal benyttes når vi IKKE booter med EMM386
    GOTO COMMON

  :COMMON
    ;Her indlæses kommandoer drivere der altid skal benyttes
Selvfølgelig kan man også lave menuerne efter andre kriterier, f.eks. med og uden CD-ROM driver hvis men har programmer der er i bekneb med memory.
Bootmenuen kan evt. udvides med valg for automatisk geninstallation af Windows XP fra image på CD-ROM eller lignende, som hjælp til mindre teknisk kyndige brugere.
En anden hurtig løsning, der bedst egner sig hvis det kun er én enkelt driver der skal vælges imellem, er at i stedet for at benytte bootmenu, så blive spurgt om driveren skal loades. Normalt loades drivere i Config.sys med kommandoen:
DEVICE  = C:\DOS\xxxxx
Hvis man i stedet benytter "?" efter DEVICE, således
DEVICE? = C:\DOS\xxxx
vil man hver gang blive forespurgt om driveren skal loades.

Husk også at loade CD-ROM driver og evt. lydkortsdriver i Config.sys samt Microsoft CD-ROM Extension (MSCDEX.EXE) og muse-driver i Autoexec.bat. Efter DOS er installeret og aftestet er det tid til at installere Windows XP.

Smid Windows XP CD-ROM'en i drevet og boot på den. Vælg at oprette et nyt drev (vælg evt. NTFS filsystem) og installer Windows XP på dette.
Ligesom med Windows NT og Windows 2000, kan det hænde at det drevbogstav som Windows XP skulle have, bliver snuppet af CD-ROM drevet under installationen. For at undgå dette kan man oprette partitionen i forvejen med FDISK. Da det kræver ændringer i registry at ændre drevbogstavet for Boot og System drevene, er det rarest hvis de ligger på plads fra start.

Når XP engang bliver færdig med at installere, vil man under opstart få mulighed for at vælge imellem

  Microsoft Windows XP (Home eller Professional)
  Microsoft Windows

Ret "Microsoft Windows" til "MS-DOS 7" i C:\Boot.ini.
Nu har man så muligheden for at boote imellem "Windows XP" eller "MS-DOS 7" og opstartsmenuen ser således ud:

  Microsoft Windows XP Home / Professional
  MS-DOS 7

Hvis man også installerer Recovery Console (på CD-ROM drevet, \I386\Winnt32.exe /cmdcons), får man en opstartsmenu der ser sådan ud:

  Microsoft Windows XP Home / Professional
  MS-DOS 7
  Microsoft Windows Recovery Console

Bemærk at MS-DOS ikke kan læse NTFS formaterede drev, men man kan overveje at lave WindowsXP drevet NTFS og øvrige program og data drev i FAT32.

>TOP  >HOME


Indholdet på "Bjarne Duelund's PC-Info" er © 1999-2006 Bjarne Duelund. Kopiering uden samtykke er forbudt efter ophavsretsloven.