Bjarne Duelund's PC-INFO


Bootable CD-ROM med Adaptec Easy CD Creator 4


af Bjarne Duelund


At lave en Bootable CD-ROM er rimelig simpelt og kan have mange fordele. En PC booter betydeligt hurtigere på CD-ROM end på diskette og den til rådighed værende datamængde er som bekendt betydeligt større. En ulempe er at det bootimage man laver er uforanderligt, hvorimod man jo nemt kan ændre indholdet af en diskette. Skal man installere større data på den samme PC eller forskellige PC hvor man tidligere kunne benytte den samme bootdiskette, kan man med fordel benyte en bootable CD-ROM. Får man så senere behov for en anden CD-ROM driver, f.eks. til nyere PC, kan det løses med en alm. bootdiskette. Jeg vil her kort gennemgå hvorledes man nemt laver en bootable CD-ROM med Adaptec Easy CD Creator (ECDC) version 4.01, installeret på Windows 98SE DK.

For at kunne boote på en CD-ROM kræver det understøttelse af BIOS (for SCSI CD-ROM drev, af SCSI BIOS) og ofte skal man ændre boot prioriteten fra A:,C: eller C:,A: til f.eks. CDROM,C:,A:. Er det et SCSI CD-ROM drev skal man i PC BIOS sætte boot til SCSI og på SCSI BIOS enable CD-ROM boot.

En bootable CD-ROM indeholder et image af en bootdiskette gemt i filerne Bootcat.bin og Bootimg.bin placeret i roden, derudover kan den selvfølgelig indeholde diverse data og programmer. Når der bootes på en CD-ROM indlæses Boot* imagefilerne og "indholdet" af disse optræder typisk som A: og diskettedrevet skifter så til B:, imens hele CD'en ses som det drevbogstav det tildeles som normalt. De to imagefiler genereres automatisk af Easy CD Creator udfra en i forvejen oprettet bootdiskette.


Første trin i at lave en Bootable CD-ROM

Jeg vil først gennemgå hvorledes man selv kan lave en passende bootdiskette, derefter kommer en nemmere løsning.

Lav først en bootdiskette med CD-ROM driver der passer til de PC hvor den skal benyttes.
Først system-formateres en diskette. Isæt en diskette i diskettedrevet, start Explorer/Stifinder, højreklik på disketten og vælg formatér:Alternativt, udfør DOS kommandoen FORMAT A: /S i en DOS-box.

Efter system-formateringen indeholder disketten følgende filer:
	Command.com
	Drvspace.bin
	Io.sys
	Msdos.sys
for at få mere ledig plads kan man passende slette filen Drvspace.bin, hvis man ved man ikke vil få brug for at få adgang til Drivespace komprimerede drev. Dette frigører ca. 68 KB.

Dernæst kopieres de filer over der skal være på disketten, som minimum følgende:
	Country.sys
	Display.sys
	Ega.cpi
	Emm386.exe
	Himem.sys
	Keyb.com
	Keyboard.sys
	Mscdex.exe
Men man kan passende også inkludere følgende filer:
	Attrib.exe
	Debug.exe
	Doskey.com
	Edit.com
	Fdisk.exe
	Format.com
	Mem.exe
	Mode.com
	Scandisk.exe
	Smartdrv.exe
	Sys.com
	Xcopy.exe
	Xcopy32.exe
	Xcopy32.mod

Samt selvfølgelig CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT og det allervigtigste: En DOS CD-ROM driver. Normalt medfølger der en DOS CD-ROM driver når men køber et CD-ROM drev, ellers kan man ofte downloade en fra producentens hjemmeside. Alternativt kan man her downloade en driver til et IDE CD-ROM drev: IDE-CDD.SYS . Endvidere kan det også være en god idé at kopiere en DOS musedriver til disketten.

Når man har kopieret de nødvendige filer over til disketten skal man tilrette Config.sys og Autoexec.bat. Her er det vigtigt at man ikke refererer til absolutte drevbogstaver, men blot angiver den relative lokation, f.eks:

Ikke således: DEVICE = A:\HIMEM.SYS
men således: DEVICE = HIMEM.SYS

Config.sys kan eksempelvis se således ud:

	DOS    = HIGH,UMB
	DEVICE   = HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
	DEVICE   = EMM386.EXE RAM
	DEVICE   = DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
	DEVICEHIGH = IDE-CDD.SYS /D:CDROM01
	COUNTRY  = 045,865,COUNTRY.SYS
	BREAK   = ON
	FILES   = 40
	LASTDRIVE = Z:
	SHELL   = COMMAND.COM /E:1024 /P
Autoexec.bat kan eksempelvis se således ud:
	@ECHO OFF
	VER
	MSCDEX.EXE /D:CDROM01
	LH SMARTDRV 1024 128
	MODE CON CODEPAGE PREPARE=((865) EGA.CPI)
	MODE CON CODEPAGE SELECT=865
	KEYB DK,,KEYBOARD.SYS
	PROMPT $P$G
Når man er færdig med at konstruere disketten er det vigtigt at man afprøver om der kan bootes på den og at man får adgang til CD-ROM drevet. Husk at checke at der ikke står A:\ eller lignende nogen steder i hverken Config.sys eller Autoexec.bat.

Har man problemer med at konstruere en diskette som ovenstående, kan der her downloades en ZIP-fil indeholdende et selvinstallerende disketteimage med en IDE CD-ROM driver: BootDisk.zip .


Har man adgang til Windows 98 er der dog nemmere løsning:


Da en Windows 98 Startdiskette indeholder CD-ROM drivere til de mest gængse IDE og SCSI controllere, er det oplagt at benytte en sådan. Da det samtidig  i praksis har vist sig at bootimage på CD-ROM typisk mappes som A:, gør det ikke noget at Startdisketten indeholder absolutte referencer hertil. Så en nemmere løsning er at lave en Windows 98 Startdiskette, gå til Kontrolpanel -> Tilføj/fjern programmer -> Startdiskette og tryk "Opret diskette...".
Andet og sidste trin i at lave en Bootable CD-ROM:


Isæt en blank CD-R og start Easy CD Creator, vælg at lave en Bootable CD ved at trykke File -> New CD Layout -> Bootable CD, eller tryk på pilen ved siden af knappen New og vælge Bootable CD:Straks derefter efterspørges den bootdiskette der skal laves et image af:Isæt bootdisketten og tryk Ok.
Hvis man tidligere har forsøgt sig med at lave en bootbar CD-ROM, kan det gamle image ligge hvor ECDC gemmer sine temporære filer og man får istedet følgende dialog:Tryk Ok med check ved "Use the floppy image file" for at benytte det bootdisketteimage der tidligere er lavet, eller uncheck "Use the floppy image file" for at få lavet et nyt bootimage, isæt bootdisketten og tryk Ok.

Hvis ECDC returnerer følgende fejlmeddelelse:kan det skyldes at Io.sys eller Msdos.sys på disketten ikke har System attributten sat. Start Explorer/Stifinder og check om System-attributten er sat, ved at højreklikke på filen og vælg Egenskaber:Det kan ske, at hvis man laver sin bootdiskette ud fra andre disketter og måske ændrer i Msdos.sys, at system-attributten bliver resat. For at sætte den på Msdos.sys udføres følgende i en DOS-box: ATTRIB MSDOS.SYS +S.

Når de to Bootimagefiler Bootcat.bin og Bootimg.bin er genereret, er det bare at ændre labelnavnet på den nye CD-ROM og tilføje de filer der ellers skal brændes som normalt, dog med den forskel, at da filsystemet for bootable CD-ROM er ISO9660 kan filnavne kun være standard DOS 8+3 tegn og katalogdybden max. 8. Til slut brændes CD som man plejer, enten som "Session-At-Once" eller som "Disk-At-Once".

Nu er den Bootable CD-ROM klar og tilbage står blot at teste om alt virker som det skal.

Det skal tilføjes at jeg har afprøvet ovenstående proces med både en 'selfmade' bootdiskette og en Win98 Startdiskette,  på både IDE og SCSI CD-ROM drev og begge har virket tilfredsstillende.


Hvad kan man så lægge på af ekstra programmer og data ?

Mulighederne er mange....

Man kan f.eks. lave sig en backup CD-ROM med diskimage af sin harddisk, der efter boot automatisk (evt. efter advarsel) genetablerer et tidligere gemt system. Harddisk image kan laves med Ghost eller DriveImage.

Eller en Utility CD-ROM med image af diverse bootdisketter, Ghost, PartitionMagic og andre nyttige programmer der kan være gode at have ved hånden i tilfælde af et systemnedbrud.

En smart ting som Dell har lavet er et Support system som booter på CD-ROM, genererer en RAM-DISK til swapfil, loader en Windows 95 fra CD og starter et Windows-program til generering af driverdisketter !

For dem der er interesseret i mere teknisk information vedrørende bootable CD-ROM, kan jeg bl.a. anbefale følgende side:
Bart's way to create bootable CD-Roms

>TOP >HOME

Indholdet på "Bjarne Duelund's PC-Info" er © 1999-2006 Bjarne Duelund. Kopiering uden samtykke er forbudt efter ophavsretsloven.