Bjarne Duelund's PC-INFO


ADSL Tips / Cisco 677 TFTP


af Bjarne Duelund


ADSL Generelt:
Som supplement til ADSL udbyderes hjælpesider og andre FAQ, listes her et par links og tips til ADSL og routere.

Udbydere der benytter sig af Cisco 677 ADSL router, har nogle udmærkede hjælpesider:
CyberCity: CyberCity Support - > support > cisco677 vejledning
World Online: World Online ADSL FAQ

Jakob Paikin har en glimrende og meget udførlig World Online ADSL FAQ (Cisco 677), men som også kan være en hjælp for andre ADSL brugere:
Uofficiel FAQ om ADSL hos World Online

TDC officielle produktsider:
TDC Internet, NetExpress: Tele Danmark NetExpress (nu også med router, "NetExpress 2")
TDC Internet, Pro@ccess: Tele Danmark Pro@ccess
TDC Internet, BredBånd (BB): Tele Danmark BredBånd

Yderligere info om TDC Internet Pro@ccess kan findes hos JTH.net (Jørgen Thomsen): Pro@ccess ADSL produktblad (Kanon! side)

Tidligere var man tvunget til at bestille Pro@ccess for at få leveret router til sin TDC Internet ADSL forbindelse. Desværre er man normalt tvunget til at betale for hver enkelt ændring i routeren man ønsker udført, med mindre man uaftoriseret selv laver ændringen. Med den Efficient SpeedStream 5711 ADSL router som TDC ofte leverer, er fjernet konsol kabel og manual fra pakken. Det er dog rimelig simpelt selv at få adgang til routeren., det kræver dog at man fremstiller eller køber et konsolkabel. Med et konsolkabel monteret, aktiverer man Reset-knappen bag på routeren og kan nu indenfor 10 minutter logge på konsolporten, med serienummeret som password!
Se nærmere her på Martin List-Petersen's: Pro@ccess Router Setup

Pro@ccess leveres også med Cisco 1401 ADSL router, se her for opsætning: Opsætning af Pro@access ADSL (Jesper Skriver)

Angående TDC BredBånd (BB), skal man være opmærksom på at TDC ikke router imellem ens dynamiske IP adresser. Forstået på den måde, at hvis man bestiller BB med flere dynamiske IP adresser (til flere PC), kan man risikere at få tildelt IP adresser i forskellige scopes og ens PC'er kan så ikke kommunikere indbyrdes.

Den simple forklaring er:
Typisk har men en SubnetMaske der hedder 255.255.255.0
Dvs. at de tre første byte bestemmer nettet ('net'-del) og den sidste byte bestemmer maskinen ('host'-del).
Hvis man får tildelt tre adresser der f.eks. ser sådan ud:
  123.45.67.1
  123.45.67.2
  123.45.67.3
kan de fint snakke sammen da de tre første bytes er ens. - Ingen problemer.

Det der sker med TDC BB er at man kan risikere at få adresser hvor 'net'-delen er vidt forskellige, f.eks.:
  123.45.67.1
  123.83.11.4
  178.10.100.12
og så er de ikke på samme net og skal derfor routes (igennem en router), hvilket TDC ikke gør.
Den lette løsning er at installere yderligere en protokol, f.eks. NetBEUI, som så benyttes til intern kommunikation imens TCP/IP benyttes eksternt.
Den svære løsning er at rette i registreringsdatabasen (REGEDIT), og konfigurere IP stakken til at benytte både en dynamisk og en fast IP adresse.
Hvorledes dette gøres på en Windows 95/98/98SE/Me kan ses her: Microsoft KB Q156772). Angiv IPAddress = 0.0.0.0 og IPMask = 0.0.0.0 for den dynamiske adresse. Adskil den med komma (uden mellemrum) fra de andre (som angivet i referencen).

Mobilix ADSL Plus: Mobilix ADSL Plus
Konfiguration af Orange's TECOM router: Mortens ADSL-sider (Morten Østergård)

Om ADSL generelt: xDSLinfo.dk

Test af overførselshastighed: Telestyrelsens TPTEST

>TOP


Cisco 677 ADSL TFTP:

Det har i nogle tilfælde desværre vist sig umuligt at slette manuelt oprettede NAT entries. Som oftest drejer det sig om NAT entries, hvor der i stedet for routerens specifikke WAN IP adresse er indtastet 0.0.0.0 ved oprettelsen, f.eks. således:
SET NAT ENTRY ADD 192.168.1.17 5900 0.0.0.0 5900 TCP

I stedet skulle man have indtastet således:
SET NAT ENTRY ADD 192.168.1.17 5900 213.214.47.11 5900 TCP (fiktiv IP adresse)

En løsning på at fjerne de ikke-sletbare NAT entries findes på Jakob Paikins ADSL FAQ:
? Jeg har slettet nogle entries i NAT-tabellen...

Desværre viser det sig ofte at den specielle NAT linie man skal indtaste er over 200 tegn, hvorfor linien måske kan deles, men i værste fald er eneste udvej "at slette hele routerens opsætning og genskabe den fra bunden".

En anden løsning er at downloade routerens konfiguration, ændre konfigurationen med en almindelig teksteditor (NotePad) for derefter at uploade den igen. Da Cisco 677 ADSL routeren indeholder en TFTP Server der kan aktiveres, kan up- og download af konfigurationen ske med en TFTP Client.

Denne mulighed blev jeg første gang opmærsom på da Peter Sørensen (<pete@repete.dk>), i den interne World Online Usenet gruppe worldonline.dk.adsl, den 9. oktober 2000 beskrev hvorledes dette skulle gøres. Peter tog udgangspunkt i en kommandolinie baseret TFTP klient. Jeg kunne ikke finde nogle kommandolinie baserede TFTP klienter, men fandt nogle grafiske TFTP værktøjer og afprøvede hans fremgangsmåde, som viste sig at virke upåklageligt.
Jeg fandt to TFTP klienter, begge er shareware hvor TFTP klienten ikke ophører med at virke:

Weird Solutions: TFTP Turbo98 (incl. TFTP Client2000) og
Walusoft: TFTP Suite Pro (incl. TFTP Client32).

Jeg vil her tage udgangspunkt i den sidste, TFTP Client32 fra Walusoft TFTP Suite Pro:

Før TFTP klienten kan benyttes, skal TFTP Server på Cisco 677 ADSL routeren først enables. Start med at Telnet til routeren og sæt den i Enable mode.
Det kan være en fordel også at have en terminalemulator (f.eks. HyperTerm) tilsluttet konsolporten samtidig, da man der så kan overvåge TFTP upload trafikken.
Status på TFTP Server kan checkes med kommandoen :
SH TFTP
hvor man kan se om TFTP er enabled, fra hvilken (eller alle) hosts og portnummer. TFTP Server enables med kommandoen:
SET TFTP ENABLED

Start TFTP Client 32, angiv routerens IP adresse, Remote File (på routeren) skal være nscfg.cfg og typisk vil man vælge Local File (på PC) til det samme. Markeres Match Files vil der automatisk vælges samme filnavn på begge:


Ifølge hjælpen overføres filer default fra og til det katalog som er aktivt når TFTP programmet startes. Da der ikke er sat noget aktivt katalog i genvejen TFTPClient32, er det tilfældigt hvor filerne overføres til. Derfor anbefaler jeg at man opsætter et eksisterende katalog som File Path (Options -> Setup -> Inbound/Outbound):


Tryk på Get og filen overføres nu til PC. Efter overførslen er tilendebragt kan man se status nederst (Received.....):


OBS!!!  -  Start med at tage en backup !!! af den downloadede nscfg.cfg fil før du ændrer noget.

Dernæst editeres filen med en standard teksteditor, som f.eks. NotePad eller Edit.
Bemærk at alle NAT entries og Filtre nu står på én linie (formatet ligner det man får med SH NVRAM). Det er nemt at se hvor der er 'ugyldige' NAT entries (med 0.0.0.0) og så rette disse til routerens WAN IP adresse (ekstern adresse). Selvfølgelig er det nærliggende helt at slette dem med det samme, men jeg har i flere tilfælde hørt om at det er gået galt, så dette fraråder jeg.
Jeg anbefaler at man istedet retter NAT entries med 0.0.0.0 til routerens WAN IP adresse og så efterfølgende sletter dem på den autoriserede måde med SET NAT ENTRY DEL <intern adresse> <port> <ekstern adresse> <port> <protokol>.

Vær omhyggelig og pas på ikke at slette mellemrum der skal være der.
Vær opmærksom på at alle linier indeholder ét mellemrum før og efter lighedstegn (' = ') og at linierne
IP NAT Entry = 
IP static route table entries = 
IP Filter Configuration = 
alle slutter på semikolon mellemrum ('; ').

Upload af nscfg.cfg fra PC til router foregår på samme måde, angiv Local File og Remote File (skal være nscfg.cfg) og tryk Put.
Igen er det muligt at se status efter overførsel nederst (Sent....):


Hvis man også er connectet på konsolporten, vil man der få statusmedelelsen:

cbos#
   Downloading configuration file. done.

   Saving config................. done.

   Please reboot the CPE for the new download to take effect
cbos#

For at aktivere den nyligt gemte nscfg.cfg, skal man ikke lave en WRITE (det vil jo overskrive nscfg.cfg med indholdet af routerens RAM), men blot lave en REBOOT. Dernæst kan man slette de NAT entries man har rettet fra 0.0.0.0 til WAN IP adressen.

Hvis noget går galt, vil det være en stor hjælp at have en backup af den oprindelige uberørte nscfg.cfg, så kan man komme tilbage til udgangspunktet ved at uploade denne. Hvis noget går helt galt har Jakob Paikin en fremgangsmåde for genskabelse af routerens standardopsætning:
? Hvordan genskaber jeg routerens standardopsætning?


For en ordens skyld:
Ovenstående udføres for egen risiko og på eget ansvar, jeg har dog gjort som ovenstående mindst 10 gange uden problemer.
Jeg overtager ingen ansvar for fejl, som du evt. forvolder pga. denne vejledning.
>TOP >HOME

Indholdet på "Bjarne Duelund's PC-Info" er © 1999-2006 Bjarne Duelund. Kopiering uden samtykke er forbudt efter ophavsretsloven.